$5.5 tỷ


DT: 62 m2
Nhà Xe: 1
Phòng Ngủ: 3
Phòng Tắm: 3.0

Hoàng Châu@0913001184
8 months, 1 week

CHI TIẾT

$4.2 tỷ


DT: 50 m2
Nhà Xe: 1
Phòng Ngủ: 4
Phòng Tắm: 4.0

Hoàng Châu@0913001184
1 year, 11 months

CHI TIẾT

$8.6 tỷ

Nhà mặt kiệt 14 Phan Tứ

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng


DT: 101 m2
Nhà Xe: 1
Phòng Ngủ: 12
Phòng Tắm: 9.0

Hoàng Châu@0913001184
2 years

CHI TIẾT