$4.2 tỷ


DT: 50 m2
Nhà Xe: 1
Phòng Ngủ: 4
Phòng Tắm: 4.0

Hoàng Châu@0913001184
1 year, 1 month

CHI TIẾT

$8.6 tỷ

Nhà mặt kiệt 14 Phan Tứ

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng


DT: 101 m2
Nhà Xe: 1
Phòng Ngủ: 12
Phòng Tắm: 9.0

Hoàng Châu@0913001184
1 year, 3 months

CHI TIẾT

$5.05 tỷ

Nhà Mặt Tiền Đa Mặn 12

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng


DT: 80 m2
Nhà Xe: 1
Phòng Ngủ: 3
Phòng Tắm: 2.0

Hoàng Châu@0913001184
1 year, 3 months

CHI TIẾT